Prováděcí předpisy 2021 a VH PKS

Zde najdete prováděcí předpisy 2021

14.?června proběhne SS Pražské oblasti a VH PKS ČSOS k?roku 2020?na Strahově, v?místnosti?234.

Na oddíly odešly pozvánky již minulý týden.

PSOB, 10.6.21, tisk, 366x

RS2