Nové dokumenty pro sezónu 2020

10. února proběhla Valná hromada PKS ČSOS a Shromáždění sekce OB Pražské oblasti.

V dokumentech najdete jak zápis z tohoto schůzování, tak nové dokumenty – Soutěžní řád, Hospodářské směrnice a Prováděcí předpisy.

K jediné změně došlo v HS – navýšení minimálního startovného na PPŽ pro žactvo. Jinak se jedná spíše o formulační a zpřesňující úpravy HS.

V diskusi se probíralo:

  • Zvyšující se požadavky majitelů lesa a pozemků – problémy se vsupy do lesa a pronájmy – jak kodifikovat mimořádné náklady na pořádání závodů
  • Zavedení pětiletého intervalu ve veteránských kategorií (letos beze změn, úkol na příští rok to promyslet a připravit)
  • Vyhlašování prvních šesti v žákovských kategoriích (jsou velmi početné, asi není problém odměnit alespoň vyhlášením a drobností i tento počet vyhlašovaných)
  • pozitivní zpětná vazba pořadatelů na tratě T a Z, doproučení všem, aby důsledně a v plné šíři aplikovali směrnici Standardizace tratí pro veřejnost.

PSOB, 24.2.20, tisk, 104x

RS2