VH PKS ČSOS a SS OB 10/02/20 - upřesnění

Zveme zástupce všech oddílů pražské oblasti na volební Valnou hromadu Pražského krajského svazu a shromáždění krajské sekce OB, která proběhne na Strahově, v zasedačce 234 v pondělí 10.2. 2020 od 18:00 hodin.

Předchozí VS stanovilo klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující shromáždění sekce takto:

Kluby s počtem členů 50 a více, registrovaných k 31/12/19, mohou zastupovat 2 delegáti;

kluby s počtem členů 1–49, registrovaných do 31/12/19, může zastupovat 1 delegát.

V roce 2016 v únoru byl založen PKS ČSOS a dle tehdy pltaných stanov na 4 roky – letos je třeba provést novou volbu statutárního zástupce.

SŘ, HS pro rok 2020 pošleme v týdnu před schůzí, pokud máte nějaké návrhy na úpravy, dejte vědět. Výbor žádné zásadní změny nechystá.

PSOB, 4.2.20, tisk, 120x

RS2