Zápis ze schůze výboru PKS/PO, termín VH.

V pondělí 11. listopadu proběhla na Strahově schůze výboru. Zápis naleznete zde.

VH oblasti proběhne 10.2., pozvánky budou na oddíly zaslány v lednu 2020.

PSOB, 16.11.19, tisk, 159x

RS2