Zápis ze schůze předsednictva POOB 28.5.2014

Přítomni: Borovička, Forstová, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt

 • Ze všech závodů jarní části žebříčku byly zaslány odvody.
 • Byl schválen příspěvek ve výši 1500 Kč na shromaždiště jarního závodu VSP.
 • Byla schválena dotace na mapu Čoudov (VSP) ve výši 800 Kč.
 • Byly schváleny dotace na závody Pražského poháru žactva pro pořádající pražské oddíly: PGP, VSP, TJP a TAP. Všem dle HS 800 Kč.
 • Byly vyplaceny odměny přítomným členům výboru za rok 2013 ve výši 1000 Kč/osoba.
 • Byla zakoupena 17. SI krabička k tréninkové sadě, krabička start z této sady na opravě v Německu.
 • Známé rezervace velké sady: 9-10/8 FSP ČP MTBO.
 • PSOS sdílí s HULK teamem reprobednu s 2 bezdrátovými mikrofony o výkonu 250W. Při včasné rezervaci lze zapůjčit za 200 Kč/den, každý další den téže akce za 100 Kč (počítají se jen dny akce, ne doba celé zápůjčky). Rezervace u Jirky Šubrta nebo Petra Hraničky (vyzvedává se a vrací na Strahov).
 • Proběhla rozvaha o koncepci výchovy mládeže a rozšíření počtu trenérů v pražské oblasti. Návrh by měl být zpracován během léta.
 • Termín a místo příštího jednání bude oznámeno mailem.
  Zapsala Jarmila Němečková