Zápis ze schůze předsednictva POOB 24.2.2014

Přítomni: Borovička, Forstová, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt

  • Byla předložena zpráva o hospodaření oblasti za rok 2013 (mírný schodek) a navrhnut vyrovnaný nebo mírně schodkový rozpočet pro rok 2014 (vzhledem k dostatečné rezervě na účtu PSOS).
  • Od Nadace OB byla přidělení dotace na činnost SCM v roce 2014 výši 80 000 Kč.
  • Bylo oznámeno zahájení spolupráce se sponzorskou firmou Český národní podnik.
  • Byla provedena inventura materiálu SI. Nutno dokoupit jednu SI krabičku (za chybějící č. 106) a nový kufr pro SI krabičky.
  • Byly připraveny návrhy na drobné změny soutěžního řádu.
  • Termín a místo příštího jednání bude oznámeno mailem.
    Zapsala Jarmila Němečková