Zápis ze schůze předsednictva POOB 31.10.2012

Přítomni: Borovička, Forstová, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt
Omluven:Janata

 • Bylo uzavřeno 1. kolo přihlášek na pořádání oblastních závodů a bude vyhlášeno 2. kolo s uzávěrkou 26.11.2012.
 • Byli zvoleni delegáti na Shromáždění sekce OB: Forst Libor, Matějů Ivan, Němečková Jarmila, Sysel Ondřej, náhradník Borovička Milan, Šubrt Jiří.
 • Předsednictvo oblasti vzalo na vědomí závěrečnou zprávu o čerpání grantu a činnosti SCM a pověřilo Jarmilu Němečkovou požádat o grant Nadace OB i pro rok 2013.
 • Byly přiznány dotace na závody podzimních PŽ pro FSP 5000 Kč, TAP 3000 Kč, MFP 3000 Kč + 1000 Kč (zvláštní příspěvek), pro DKP 3000 Kč.
  Bude poukázáno dle hospodářských směrnic, hromadně po zaplacení odvodů ze závodů.
 • Oddíl SK Kamenice (Středočeská oblast) odvede z každého ze dvou závodů Pž 6 Kč x počet závodníků ve výsledkové listině.
 • Od oddílu SK Praga byl obdržen odvod za zápůjčku SI sady na závody Sprintu cupu 15.9. a Poháru štafet 16.9. v celkové výši 2400 Kč.
 • Byly přiznány dotace na mapy: Aldašín (TAP) 2600 Kč, Langusta (MFP) 3200 Kč (4600 Kč kráceno o 1400 Kč (náklady na nákup laserscanu)).
  Bude poukázáno dle hospodářských směrnic.
 • Byl schválen příspěvek na údržbu SI sady ve výši 3000 Kč. Byla nahlášena ztráta SI jednotky č. 106 při BA 2012 (bude uhrazeno oddílem VSP při nejbližší příležitosti).
 • Známé rezervace tréninkové sady: 22/12 DOR, 28/3-30/3 DKP Pražské Velikonoce.

  Konání příštího jednání bude oznámeno mailem.
  Zapsala Jarmila Němečková