Zápis ze schůze předsednictva PSOB 24.5.2010

Přítomni: Borovička, Forstová, Janata, Kurfürst, Němečková, Sysel, Šubrt
Nepřítomni: Žaloudek

 • Nový ekonom oblasti, Jiří Šubrt, podal zprávu z VH PTU,
  dále o úhradách soustředění SCM (březen a květen 2010),
  o vystavení 1.faktury sponzoru PSOB firmě Planstudio,
  o úhradě dopravy na mapové tréninky mládeže a SCM,
  o malých změnách ve financování oblasti (ve výhledu spíše plusové položky na talentovanou mládež).
 • Předsednictvo si uložilo za úkol připravit pro VH PSOB 2010 návrh
  na přejmenování Pražského svazu orientačního běhu na Pražský svaz orientačních sportů.
  Nutnost projednat se statutárními zástupci PTU.
 • Na základě rozhodnutí předsednictva PSOB a v souladu s hospodářskými směrnicemi PSOB
  je přidělena dotace pořadateli Pražského přeboru štafet oddílu SK Praga ve výši 3000 Kč
  a oddílům Sparta Praha (1 závod), VŠTJ Fakulta stavební Praha (2 závody), TJ USK Praha (2 závody).
  Dotace budou převedeny v průběhu měsíce června, po zaplacení odvodů ze závodů.
 • Na základě žádosti oddílu Sokol Troja Praha a hospodářských směrnic
  byla přidělena dotace 1560 Kč (0,78 km čtverečního) na mapu Troja východ, r.v.2010.
 • Na základě hospodářských směrnic bude na konci června zaslána paušální dotace 800 Kč
  všem pořadatelům závodů Pražský pohár žactva.
 • Oddílům pražské oblasti budou v průběhu června zaslány dle obvyklého klíče dotace na mládež.
  Rozděleno bylo 16000 Kč, viz samostatná příloha.
 • Zápůjčka systému Sport-Ident: 8-9/6 Akademické MČR pro akademický sport (?),
  23/6 na žákovské a firemní štafety do Šárky (bezúplatně, se závazkem platby ztracených krabiček či čipů) pro oddíl FSP,
  23-25/7 třídenní Kůstrý pro oddíl DKP,
  25-26/9 MČR družstev a štafet PGP,
  9-10/10 MČR MTBO Klánovice pro FSP.
 • Příprava nominace žákovských družstev a soustředění žactva před MČR v polovině září (Srbsko)
  byla tradičně svěřena Dominice Plochové. Ve výhledu start minimálně 2 žákovských družstev.
 • Požádali jsme ČSOS o mimořádnou dotaci 10000 Kč
  na přípravu mládežnického družstva pro start na Letní Olympiádě mládeže 2011 v Olomouci.

  Příští jednání se uskuteční v září 2010.
  Zapsala Jarmila Němečková