Zápis ze schůze předsednictva PSOB 27.4.2009

Přítomni: Borovička, Janata, Klapalová, Němečková, Sysel O., Žaloudek

 • Oddílům OKP, VSP budou zaslány dotace za pořádání závodů PŽ ve výši 3000Kč.
  Oddílu PVP bude zaslána dotace za pořádání závodu PŽ a PP NOB ve výši 6000Kč.
 • Na VH PTU dne 20.5.2009 zastoupí PSOB Martin Janata.
 • Oddíly PVP a TAP obdržely dotaci na mapu (z rok 2008), viz minulý zápis.
 • Byla proplacena faktura za dodávku SI jednotek od firmy HSH. Nutno prověřit, zda dodal i bonusové čipy.
 • Byla vyčleněna sada SI (vyčítací a nulovací krabička,start, cíl + cca 10 starších jednotek) pro tréninkové účely a pořadatele závodu Pražský pohár žactva, kteří ji budou moci bezplatně využít.
 • Milan Borovička připraví seznam s čísly a rozlišením stáří a stavu SI jednotek.

  Příští jednání bude svoláno mailem.
  Zapsala Jarmila Němečková