Zápis ze schůze předsednictva PSOB dne 15.9.2008

  • Přítomni: Borovička, Kurfürst, Němečková, Procházka, Sysel O., Sysel C.
  • Dotace z ČSOB na talenty 10 700,- a na činnost 36 200,-, smlouvy dány na PTU k dpopisu a odeslání na ČSOB 15.9.
  • Na oddíly byla rozeslána termínovka 2009 s doporučenými termíny pro pořádání PŽ. Zájemci, hlašte se o termíny PŽ s uvedením prostoru a shromaždiště do 15.10.
  • Bylo rozhodnuto zažádat o grant Magistrát Hl. M. Prahy na obnovu SI sady. Byly koupeny další 3 baterie pro SI sadu (další dodávky od SI zatím nejsou)
  • SI sada byla využita pro vícedenní na Zvůli (PGP) a BA (VSP) Pořadatelé zašlou odpovídající odvody.
  • bude proplacena část nákladů na letní soustředění SCM (KAM)
  • Jiří Mrázek připraví školení trenérů
  • Valná hromada ČSOB bude 29.11. na Strahově. Navrhujte zástupce PSOB (celkem 4). VH je volební valnou hromadou.
  • Příští jednání se bude konat v září. Termín bude určen emailem.
  • Zapsala Jarmila Němečková, do html upravil Milan Borovička