Zápis ze schůze předsednictva PSOB dne 3.9.2007

 • Přítomni: Klapalová, Procházka, Mrázek, Borovička, Sysel O., Sysel C., Němečková.
 • Kristýna Bořánková odstoupila z předsednictva P-PSOB, které má do další VH 8 členů, péči o žákovské kategorie po ní přebírá Dominika Plochová, která se může účastnit schůzí P-PSOB jako host
 • Pražská oblast nominuje na MČR žákovských družstev 2 družstva. Nominace včetně náhradníků bude oznámena do pondělí 10.9. Je snaha zajistit autobus.
 • Odvody z jarních závodů PŽ odvedly všechny pořadatelské oddíly, dotace budou převedeny během týdne v následující výši:
               odvod Kč dotace Kč
  TAP 25.3. PŽ       6.192 Kč 4.180 Kč (3.180 + 1000 shromaždiště)
  OKP 1.4. PŽ       8.376 Kč 5.000 Kč (3.000 + 1000 shrom. + 1000 TOI TOI)
  FSP 15.4. PŽ a PP kr.   8.112 Kč 5.400 Kč (3.400 + 1000 shrom. + 1000 TOI TOI)
  SCP 21.4. PŽ       4.856 Kč 4.920 Kč (3.920 + 1000 shromaždiště)
  SCP 22.4. PŽ a PP kl.   5.624 Kč 4.920 Kč (3.920 + 1000 shromaždiště)
  FSP 22.6. PŽ       2.324 Kč 3.400 Kč (2.400 + 1000 shromaždiště)
  DKP 23.6. PŽ a PP sprint 4.448 Kč 4.400 Kč (2.400 + 1000 shrom. + 1000 TOI TOI)
  
  
 • Byly zakoupeny baterie do SI jednotek za 4500 Kč
 • Byla podepsána smlouva s firmou PLANStudio, která se stává partnerem seriálu soutěží Pražského žebříčku pro zbytek roku 2007 a rok 2008. Soutěž se bude nazývat SmartMaps Cup. Pořadatelům, z toho vyplývá povinnost instalovat reklamní materiál (5 vlajek s logem soutěže a start a cíl) dle pokynů, které jsou přílohou smlouvy (pokyny a předávací protokol se objeví v dokumentech). Materiál bude putovat s SI sadou. Finanční příspěvek je určen především na její obnovu, stejně jako na podporu tvorby map. PLANStudio věnuje také ceny pro celkově první tři závodníky kategorií HD12-HD18
 • Bylo potvrzeno konání školení rozhodčích a stavitelů tratí v termínu 20.-21.10. v průběhu dvoudenních závodů SmartMaps Cupu (Pražského žebříčku) na Sklárně. Přesný program zveřejní Jiří Mrázek do závodů B-žebříčku 15. září. Školení proběhne ověřeným splněním samostudia a stavbou tratí v Oorgu před dvěma přednáškovými bloky (so 16-20:00 i ne 12-15:00) v místě závodů. Bude třeba přihlásit se tedy v dostatečném předstihu. Přednost mají členové pražské a středočeské oblasti, účastníci musí být starší 17 let - s tím, že lze R3 udělit až osmnáctiletým. Zájemci se již teď mohou hlásit na email: jirimrazek(zavináč)atlas.cz
 • Čísla nových map:
  070115 SCP Hostivař
  070116 FSP Škvorecká obora
  070117 VSP Kejná MTBO
  070118 VSP Hvíždinec MTBO
  070119 VSP Skalka MTBO
  070120 MKP Zákoutí (Milovice)
  070121 DKP Vrabcov (Zakšín)
  
 • Byla odsouhlasena dotace na mapu Škvorecká obora ve výši 2 000,-- Kč.
 • Na základě rozhodnutí komise talentované mládeže ČSOB a po schválení P-ČSOB jsme obdrželi dle podepsané smlouvy pro Sportovní centra mládeže orientačního běhu dotaci na 2. pololetí 2007 ve výši 15000 Kč.
  Na základě rozpočtu ČSOB jsme obdrželi dotaci na činnost krajského (oblastního) svazu orientačního běhu na 2.pololetí 2007 dle rozpisu ve výši 18300 Kč.
  Na základě rozpočtu ČSOB a podepsané "Smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu" jsme obdrželi dotaci na talentovanou mládež krajských (oblastních) svazů orientačního běhu na 2. pololetí 2007 ve výši 3700 Kč
 • PTU upozorňuje na vypsání celoměstských grantů Magistrátu hl. m. Prahy, z nichž zejména program I/4 je určen pro oddíly mládeže na pronájem sportovních zařízení. Podrobněji najdete na stránkách magistrátu, termín uzávěrek 17.10.2007. Program V/1 a V/2 je určen na podporu sportovních akcí pro děti a mládež celoměstského významu.
 • Příští schůze P-PSOB bude na Sklárně 20.10. od 20:00 (prostor se pokusí zajistit PGP)
 • Zapsala Jarmila Němečková, do html upravil Milan Borovička