Hlavní město Praha podporuje rozvoj OB i letos

V dotačním programu I. – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže Hlavní město Praha letos opět podpořilo projekt Pražského krajského svazu ČSOS. Přidělená částka bude rozdělena mezi 5 oddílů, zařazených do projektu na základě systematické práce s mládeží, mající trvalé bydliště na území Hl. M. Prahy. Jediný parametr PKS ČSOS pro zařazení oddílů do projektu a rozdělení dotace = počty registrovaných žáků + dorostenců (další podmínky jsou pravidelné tréninky a účast v soutěžích).

PSOB, 26.7.19, tisk, 126x

© RS2