Nové oblastní dokumenty a pár změn

V dokumentech naleznete nový Soutěžní řád, Prováděcí pokyny a Hospodářské směrnice.

Zaměřte svou pozornost na zvýšení vkladů v oblastních soutěžích, změnu zápůjček časomíry SportIdent (zatím jen v HS, na stránce SportIdent proběhne v nejbližších dnech) a standardizaci tratí pro nejmenší. Nově jde na fáborky jen kategorie HD10F (případně TF, kde rodiče či trenér jen stínují), rodinné týmy a děti s rodiči patří na trať Z1(HDR), kde se fáborky vyskytnou jen výjimečně a pro zpestření na 1–2 úsecích. Z toho je zřejmé, že vzniknou minimálně dva koridory nejlehčích tratí.

Přehledně vše v dokumentu zde. V tomto dokumentu se snažíme zpřehlednit systém tratí pro začátečníky a trénink spolu s tratěmi pro nejmenší. Obsahuje mnohá doporučení, která znamenají trochu práce navíc před závodem, ale při závodě samotném mohou významně odlehčit soutěžní prezentaci.

Oddílům, kteří se přihlásí k tomuto dokumentu do 15. března a vypíší v rámci oblastních závodů více začátečnických a tréninkových tratí než přikazují soutěžní a prováděcí předpisy oblasti, nabízíme zařazení do podobného společného rozpisu jako má Pražský pohár žactva.

PSOB, 27.2.19, tisk, 141x

© RS2