PTU informuje členy ohledně GDPR

ČUS a ČOV ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi připravují pro národní sportovní svazy, krajské a okresní organizace interaktivní seminář, jehož účelem bude upřesnění požadavků GDPR (termín není určen). Zatím je možné zasílat konkrétní dotazy, které ke GDPR ve Vašem spolku vyvstanou, na e-mailovou adresu info@ptupraha.cz.

PTU má zpracovány odpovědi na často kladené dotazy v 5 stránkovém dokumentu.

Doporučením PTU je prokazatelně zahájit přípravy k reakci na tento předpis. Na stránkách PTU naleznete k této problematice několik článků, praktické je asi prozkoumat tento vzor ke zpracování osobních údajů

PSOB, 16.5.18, tisk, 144x

© RS2