Valná hromada PKS ČSOS bude 1. března

Valná hromada Pražského krajského svazu ČSOS proběhne ve čtvrtek 1/3/18 od 18:00 hodin na Strahově, v zasedačce 234 (jako vloni).

Předchozí VS stanovilo klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující shromáždění sekce takto: Kluby s počtem členů 50 a více, registrovaných k 31/12/17, mohou zastupovat 2 delegáti; kluby s počtem členů 1–49, registrovaných do 31/12/17, může zastupovat 1 delegát.

Delegáti budou na VH seznámeni s činností a hospodařením krajského svazu v roce 2017 a schválí vnitřní předpisy pro rok 2018 (Hospodářské směrnice, Soutěžní řád atd..). Podklady pro jednání spolu s pozvánkou obdrží oddíly mailem (na adresy uvedené v ORISU) začátkem února.

PSOB, 9.1.18, tisk, 502x

© RS2