Výsledky oblastních žebříčků v Orisu

Od nové sezóny jsou výsledky oblastních žebříčků počítány v Orisu. Rozklikněte si záložku Žebříčky. Z důvodů rozdílnosti pravidel zařazení závodníků do žebříčku mají samostatný odkaz

  • žebříček dětí DH10
  • mládež DH12-DH18
  • veteráni

Z důvodů plně automatizovaného výpočtu je nezbytně nutné, aby všichni závodníci uváděli pořadatelům platnou registraci a ve výsledcích si ji pro jistotu vždy i zkontrolovali. Reklamace je třeba podávat pořadatelům závodu (nikoliv správci žebříčku) co nejdříve, nejpozději však do tří dnů po zveřejnění výsledků.

Nově musí být registrované i děti v DH10, pokud chtějí být uváděny v žebříčku. Registrace dětí do DH10 je bezplatná a provádí ji vedoucí oddílu zadáním informací do Orisu. V Orisu bude počítán i Pražský pohár žactva, počítejte s tím a včas zkontrolujte registrace všech dětí.

Pořádající oddíl žádá o udělení průměru pro pořádající závodníky jmenovitě jejich uvedením ve výsledcích závodu v příslušné kategorii a na místě dosaženého času závodníka uvede speciální kódové označení 999.99 Žádost musí být zadána zároveň se zveřejněním konečných výsledků závodu. Poté co hlavní rozhodčí závodu prohlásí výsledky za konečné, oznámí tuto skutečnost správci žebříčku na adresu forstova-ms.mff.cuni.cz Na této adrese se také můžete ptát na nejasnosti v nové organizaci a zobrazení výsledků žebříčků. Vzoreček na přidělování bodů zůstává stejný, přidělování licencí doznalo určitých změn, viz Soutěžní řád Pražské oblasti.

Lenka Forstová – správce žebříčků Pražské oblasti a Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti, forstova-ms.mff.cuni.cz

PSOB, 3.4.17, tisk, 226x

© RS2