VH a dokumenty k soutěžím 2017

Ve čtvrtek 16/2 proběhla Valná hromada a Shromáždění sekce OB Pražského krajského svazu ČSOS. Byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016 a schválen rozpočet pro rok 2017. Shromáždění sekce OB PKS ČSOS schválilo nové dokumenty pro soutěže a hospodářské směrnice v roce 2017. Zápis a dokumenty najdete v sekci dokumenty zde

Co se změnilo? V soutěžním řádu byl upraven výpočet B licencí v souladu s nadřazeným Soutěžním/klasifikačním řádem ČSOS a nově se v oblasti získává licence pouze z jarního Manufaktura Pražského žebříčku a z podzimního Manufaktura Pražského žebříčku. Seriál Dny s mapou v pražských lesoparcích – Žaket Pražský pohár žactva zůstává pouze pohárovým závodem jednotlivců a družstev, bez možnosti zisku licencí B. Ovšem předpoklad je, že počet licencí neklesne, protože náš původní soutěžní řád byl trochu přísnější, než nový podle požadavků ČSOS. Výhodou je, že po sjednocení klasifikačních řádů bude probíhat výpočet oblastních žebříčků přes aplikaci v ORISu. Nese to s sebou i povinnost zadat žádost o průměry do ORISu, viz bod III.1.5 oblastního SŘ 2017.

V Hospodářských směrnicích došlo k mírné úpravě dotací pořadatelům oblastních závodů a PPŽ, a také k úpravě půjčovného SI na závody, kde není pořadatelem PKS ČSOS.

Vše o půjčování a stavu SI sady se dozvíte vše na novém odkazu Pražský SPORTident . Lze zde dohledat přesný obsah kufrů s jednotkami, aktualizace SW a užitečné tipy pro pořadatele. V březnu bude sada po kompletní revizi a repasi. K malé tréninkové sadě byla dokoupena tiskárna mezičasů. K sadě přistupujte svědomitě, stav při předání je povinné odklikat do online protokolu hned během předávání.

V dokumentech naleznete i oblastní termínovku, kde došlo ke změně termínu Přeboru škol z 11/5 na 9/5 (úterý po PŽ 8/5).

PSOB, 22.2.17, tisk, 501x

© RS2