Pozvánka na Valnou hromadu 16/2

Zveme zástupce všech oddílů pražské oblasti na Valnou hromadu Pražského krajského svazu/Valné shromáždění sekce OB, které proběhnou na Strahově, v zasedačce 234 (1. patro) ve čtvrtek 16/2 od 18:00

Výbor se sejde s předstihem od 17:15.

Předchozí VS stanovilo klíč pro rozdělení počtu zástupců klubů na následující shromáždění sekce takto:

Kluby s počtem členů 50 a více, registrovaných k 31/12/16, mohou zastupovat 2 delegáti;

kluby s počtem členů 1–49, registrovaných do 31/12/16, může zastupovat 1 delegát.

Zároveň proběhne Shromáždění sekce OB, které je volební. Zájemci o práci ve výboru sekce OB (metodika, soutěžní komise, grantová činnost atp..), neváhejte projevit zájem nejpozději na VH :-)

PSOB, 23.1.17, tisk, 218x

© RS2